Nahoru

Ceník odvozu odpadu

Druh odpadu Bez daně DPH 20% Cena celkem

3m3 netříděná suť 2.500,- 500,- 3.000,-

3m3 odpad 2.416,60 483,40 2.900,-

3m3 suť 1.250,- 250,- 1.500,- 

9m3 odpad velký 3.833,30 766,70 4.600,- 

9m3 odpad roští, listí,větve 3.000,- 600,- 3.600,-